پروژه سپتیک تانک

شرکت ناب برای چندمین بار توانست باعث افتخار کشور عزیزمان ایران شود . بدین صورت که شرکت ETI که یکی از معتبرترین برند های دنیا و ترکیه است که همه ما این شرکت بزرگ را میشناسیم .

در طی جلسه های متعدد و بلندمدت فی مابین دو شرکت که کارشناسان پخته شرکت ناب و شرکت ETI حضور داشتند نتیجه بر این شد که 2 دستگاه سپتیک تانک بظرفیت 25 مترمکعب از جنس پلی اتیلن و یک دستگاه فیلتراسیون حرفه ای نیز خریداری و قراردادی بین این دو شرکت تنظیم و عقد گردید 


دوشنبه 17 تیر 1398
بؤلوملر :